Phấn mắt Queen

160,000.00

 Việt Nam

1️⃣ : Hồng Baby – Nhũ Đồng.
2️⃣ : Cam cháy – Nhũ Đồng.
3️⃣ : Đỏ Rượu – Nhũ Hồng.
4️⃣ : Nâu đất – Nhũ Nâu.
5️⃣ : Cam nhạt – Nhũ Trắng.
6️⃣ : Hàng chưa về ?
7️⃣ : Nâu đất – Nhũ Trắng.